Hjem


Konceptet bag Veteranernes Kaffekompagni udspringer af flere års arbejde i foreningen Veteranskytterne, som er skabt af veteraner og tilegnet veteraner samt deres pårørende. Medlemmerne er typisk relativt unge personer, der har fået livslange handicap i fædrelandets tjeneste.


Disse handicap kræver omstilling til en ny tilværelse med fysiske begrænsninger.

Mange veteraner og deres pårørende savner et forum, hvor de kan mødes med ligesindede og samles om aktiviteter med afsæt i veteranernes identitet som soldater. Målet med Veteranskytterne er derfor at få denne identitet tilbage i de sårede soldaters liv samt, at ruste dem til at fungere bedre i deres civile liv og arbejde.


Derfor fik vi ideen til Veteranernes Kaffekompagni. Vores mission er at føre en virksomhed, som er skabt af veteraner, for veteraner.

Veteranernes Kaffekompagni støtter veteranindsatsen i Danmark.

Derudover er det vigtigt for os at kunne skabe en arbejdsplads for veteraner, som forstår og rummer dem, trods psykiske mén og fysiske begrænsninger.

VETERANERNES KAFFEKOMPAGNI STØTTER OP OM FORENINGEN VETERANSKYTTERNE:

Foreningen Veteranskytterne er tilegnet nuværende og tidligere soldater, der er blevet såret i forbindelse med tjeneste, samt deres pårørende.


Flertallet af disse soldater er blevet alvorligt såret eller på anden måde mærket af deres udsendelse for Danmark


Tidligere viceforsvarschef M.A.L.T. Nielsen samt tidligere forsvarsminister Søren Gade er ambassadører for og æresmedlemmer af foreningen.


Mange af veteranerne har mistet deres identitet, efter de er blevet alvorligt sårede og ikke længere har mulighed for at vende tilbage til deres tidligere arbejdsliv. Efter at være sluset ud til en civil tilværelse, har flere også oplevet, at omverdenen har haft vanskeligt ved at rumme dem.


Målet med vores forening er derfor at få denne identitet tilbage i de sårede soldaters liv samt, at ruste dem til at fungere bedre i deres civile liv og arbejde.